Protokoll 2015/16:17 Onsdagen den 21 oktober

Riksdagens protokoll 2015/16:17

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Pyry Niemi (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Pyry Niemi som ledamot i EU-nämnden.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i EU-nämnden

Pyry Niemi (S)

§ 3  Meddelande om namnändring

Andre vice talmannen meddelade att Annika Hirvonen (MP) ändrat namn till Annika Hirvonen Falk.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpella­tioner

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:52

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:52 Företagarnas syn på regeringens skattepolitik

av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.