Protokoll 2015/16:121 Torsdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2015/16:121

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 maj justerades.

§ 2  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att Valter Mutt (MP) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

Andre vice talmannen meddelade att Pernilla Stålhammar (MP) avsagt sig uppdraget som suppelant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Pernilla Stålhammar som ledamot i utrikesutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

ledamot i utrikesutskottet

Pernilla Stålhammar (MP)

§ 4  Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.