Protokoll 2015/16:107 Onsdagen den 18 maj

Riksdagens protokoll 2015/16:107

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:36 för torsdagen den 28 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2015/16:FPM81 Direktiv om öppen land-för-land-rapportering av skatt KOM(2016) 198 till civilutskottet

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Redogörelse

2015/16:RR4 till finansutskottet

Motioner

2015/16:3410, 3411 och 3413 till utbildningsutskottet

EU-dokument

KOM(2016)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.