Protokoll 2015/16:104 Torsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 2015/16:104

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:576

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:576 Bredband och telefoni i hela Sverige

av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 maj 2016.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 10 maj 2016

Näringsdepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2015/16:581

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:581 Lagstiftning om jakt i fjällmiljö

av Edward Riedl (M)

Interpellationen kommer inte att besvaras inom föreskriven tid.

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.