Protokoll 2014/15:84 Fredagen den 10 april

Riksdagens protokoll 2014/15:84

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:435

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:435 Matchningsanställningar

av Fredrik Christensson (C)

Interpellationen kommer att besvaras den 17 april.

Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och engagemang som inte kan ändras.

Stockholm den 8 april 2015

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson (S)

Enligt uppdrag

Catharina Nordlander

Tf. expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:487

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:487 Fritidspeng

av Saila Quicklund (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 19 maj 2015.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.

Stockholm den 9 april 2015

Socialdepartementet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.