Protokoll 2014/15:76 Fredagen den 20 mars

Riksdagens protokoll 2014/15:76

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 4 och 5 mars justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Annika Hirvonen som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Annika Hirvonen (MP)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:373

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:373 Kalkbrytningen på norra Gotland

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 17 april 2015.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 19 mars 2015

Näringsdepartementet

Mikael Damberg
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.