Protokoll 2014/15:44 Tisdagen den 13 januari

Riksdagens protokoll 2014/15:44

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 december justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Börje Vestlund (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksdagens överklagandenämnd.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Adnan Dibrani som suppleant i riksdagens överklagandenämnd.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i riksdagens överklagandenämnd

Adnan Dibrani (S)

§ 4  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 56 till 57.

Kammaren medgav denna utökning.

§ 5  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.