Protokoll 2014/15:29 Fredagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2014/15:29

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen meddelade att Fredrik Eriksson (SD) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Jimmie Åkesson (SD) under tiden för hans fortsatta ledighet den 1 december 2014–31 januari 2015.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:143

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:143 IS grymheter mot kvinnor och barn

av Amineh Kakabaveh (V)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 18 december 2014.

Skälet till dröjsmålet är resa och tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 27 november 2014

Utrikesdepartementet

Margot Wallström (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Jörgensen

Expeditionschef

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.