Protokoll 2014/15:27 Onsdagen den 26 november

Riksdagens protokoll 2014/15:27

§ 1  Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria kommit in:

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil.

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt 7 kap. 7 § riksdagsordningen i separata beslut den 13 november 2014 (UU) och den 18 november 2014 (FöU) överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionerna 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan och proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) samt eventuella följdmotioner till propositionerna.

Till deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet har utsetts de i bifogade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.