Protokoll 2014/15:22 Fredagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2014/15:22

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2014/15:108

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:108 Sysselsättningseffekter av särskild löneskatt för pensionärer

av Jan Ericson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 28 november 2014.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 12 november 2014

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2014/15:FPM9 Förordning om flerartsplan för Östersjön KOM(2014) 614 till miljö-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.