Protokoll 2014/15:122 Torsdagen den 3 september

Riksdagens protokoll 2014/15:122

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Marta Obminska (M) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 sedan Per Bill (M) avsagt sig uppdraget.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 28 augusti 2015

Annika Sandström

ersättare för ordföranden                            /Mattias Andersson

sekreterare

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Lilian Wiklund avsagt sig uppdraget som justitieombudsman från och med den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.