Protokoll 2014/15:117 Tisdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2014/15:117

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2014/15:674

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:674 Svenska hushållens ekonomi

av Sotiris Delis (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 september 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 12 juni 2015

Finansdepartementet

Per Bolund (MP)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkande

2014/15:FiU28 Årsredovisning för staten 2014

Socialutskottets betänkande

2014/15:SoU14 Riksrevisionens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.