Protokoll 2014/15:108 Onsdagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 2014/15:108

§ 1  Anmälan om vice ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Kristina Yngwe (C) valts till vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 2 juni.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2014/15:620

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:620 Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar

av Robert Hannah (FP)

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 8 juni 2015.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 21 maj 2015

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

 § 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkanden

2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014

2014/15:FiU17
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.