Riksdagens protokoll 2006/07:130 Onsdagen den 20 juni

Riksdagens protokoll 2006/07:130

Riksdagens protokoll

2006/07:130

Onsdagen den 20 juni

Kl. 09:00 - 19:07

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 14 juni. 

2 § Ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Fredrik Lundh
(s) ansökt om ledighet under tiden den 20 augusti 2007–1 februari 2008. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Hannah Bergstedt
(s) skulle tjänstgöra som ersättare för Fredrik Lundh. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2006/07:FPM94 Meddelande om en ny kulturagenda
KOM(2007)242
till kulturutskottet  

4 § Hänvisning av ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.