Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:129 Tisdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 1990/91:129

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:129

Tisdagen den 11 juni

Kl. x 9.00--

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 5 juni.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1990/91:196 till lagutskottet

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkanden 1990/91:FiU34 och
FiU37

Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU25

Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU21

Trafikutskottets betänkanden 1990/91:TU31 och
TU35

4 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 5 och 10 juni

Företogs till avgörande utbildningsutskottets
betänkanden 1990/91:UbU17, UbU18, UbU19 och
UbU20, konstitutionsutskottets betänkanden
1990/91:KU38 och KU48, socialutskottets
betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.