Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:126 Onsdagen den 5 juni

Riksdagens protokoll 1990/91:126

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:126

Onsdagen den 5 juni

Kl. 9.00

Ceremoni med anledning av
Världsmiljödagen

Ceremonin inleddes med att Mikaeli kammarkör
under ledning av Anders Eby sjöng ''I Seraillets
Have'' (text av J P Jacobsen, musik av Wilhelm
Stenhammar) och två vårsånger av Wilhelm
Peterson-Berger.

Applåder.

f4 > TALMANNEN: Ärade kammarledamöter!
Världsmiljödagen, den 5 juni, firas till minne
av öppnandet av FNs stora miljökonferens här i
Stockholm 1972. Konferensen, som kom till på
svenskt initiativ, blev inledningen till ett ökat
internationellt samarbete på miljöns område.
Framför allt blev den en inledning till ett nytt
miljötänkande och djupgående
attitydförändringar till miljön runt om i
världen.

20 år efter Stockholmskonferensen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.