Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:102 Torsdagen den 25 april

Riksdagens protokoll 1990/91:102

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:102

Torsdagen den 25 april

Kl. 12.00

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 april.

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1990/91:189 till bostadsutskottet

Motionerna

1990/91:N107--N113 till näringsutskottet

1990/91:A48 till arbetsmarknadsutskottet

1990/91:Sk74--Sk79 till skatteutskottet

1990/91:K95 och K96 till konstitutionsutskottet

1990/91:L24--L30 till lagutskottet

1990/91:K94 till konstitutionsutskottet

3 § Beslut rörande utskottsbetänkanden som
slutdebatterats den 24 april

Företogs till avgörande justitieutskottets
betänkanden 1990/91:JuU21, JuU22 och JuU24,
lagutskottets betänkande 1990/91:LU25,
utbildningsutskottets betänkanden
1990/91:UbU6
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.