Riksdagens protokoll 2013/14:132 Torsdagen den 26 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:132

Riksdagens protokoll

2013/14:132

Torsdagen den 26 juni

Kl. 09:00 - 18:56

1 § Ansökan om fortsatt ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Anders Flanking
(C) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 18 september–29 september. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Rickard Nordin
(C) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Anders Flanking. 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Annika Lillemets som suppleant i utrikesutskottet. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i utrikesutskottet

Annika Lillemets (MP) 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.