Riksdagens protokoll 2013/14:130 Tisdagen den 24 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:130

Riksdagens protokoll

2013/14:130

Tisdagen den 24 juni

Kl. 09:00 - 20:16

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 17 juni justerades.  

2 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Emma Wallrup som ledamot i skatteutskottet, suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt suppleant i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 1 juli
till  

ledamot i skatteutskottet

Emma Wallrup (V) 

suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Emma Wallrup (V) 

suppleant i EU-nämnden

Emma Wallrup (V) 

3 § Meddelande om skriftliga frågor

Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in under tiden
fredagen den 27 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.