Riksdagens protokoll 2013/14:121 Måndagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2013/14:121

Riksdagens protokoll

2013/14:121

Måndagen den 9 juni

Kl. 11:00 - 19:34

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 2 juni justerades. 

2 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 23 maj hade kommit in. 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Motioner 
2013/14:T14–T16 till trafikutskottet 

4 § Ärenden för förnyad bordläggning

Följande dokument bordlades för andra gången: 

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU20 
Utrikesutskottets betänkanden 2013/14:UU8 och UU11 
Utbildningsutskottets betänkande 2013/14:UbU20 

5 § Biståndspolitisk plattform

Utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU20 
Biståndspolitisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.