Riksdagens protokoll 2013/14:115 Tisdagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 2013/14:115

Riksdagens protokoll

2013/14:115

Tisdagen den 27 maj

Kl. 10:00 - 15:56

1 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde onsdagen den 30 april hade kommit in. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:460

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:460 Hög tid för nationell biblioteksstrategi  

av Kerstin Engle (S)  

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade resor och engagemang. 

Stockholm den 6 maj 2014 
Utbildningsdepartementet 

Jan Björklund

Interpellation 2013/14:461

Till riksdagen 

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.