Riksdagens protokoll 2013/14:99 Torsdagen den 10 april

Riksdagens protokoll 2013/14:99

Riksdagens protokoll

2013/14:99

Torsdagen den 10 april

Kl. 12:00 - 16:16

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 4 april justerades. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Eliza Roszkowska Öberg
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 11 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Nils Oskar Nilsson (M). 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:31 för tisdagen den 18 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet. 

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:405

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:405 Nya problem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.