Riksdagens protokoll 2013/14:87 Torsdagen den 20 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:87

Riksdagens protokoll

2013/14:87

Torsdagen den 20 mars

Kl. 12:00 - 17:23

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 14 mars justerades. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:332

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:332 Styrningen av demokratiinstitutet Idea 

av Bodil Ceballos (MP) 

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 25 mars 2014. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inplanerade resor. 

Stockholm den 18 mars 2014 
Utrikesdepartementet 
Hillevi Engström (M) 
Enligt uppdrag 

Fredrik Jörgensen

Expeditionschef 

Interpellation 2013/14:346

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:346 Behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.