Riksdagens protokoll 2013/14:83 Torsdagen den 13 mars

Riksdagens protokoll 2013/14:83

Riksdagens protokoll

2013/14:83

Torsdagen den 13 mars

Kl. 12:00 - 18:58

1 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att
Linda Wemmert
(M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 mars, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gustav Schyllert (M). 

2 § Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Cristina Husmark Pehrsson som suppleant i socialutskottet. 

Talmannen förklarade vald till  

suppleant i socialutskottet

Cristina Husmark Pehrsson (M) 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Propositioner 
2013/14:105 till skatteutskottet  
2013/14:129 till utrikesutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.