Riksdagens protokoll 2013/14:74 Onsdagen den 26 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:74

Riksdagens protokoll

2013/14:74

Onsdagen den 26 februari

Kl. 09:00 - 16:46

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 20 februari justerades. 

2 § Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Roger Lamell (S) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 mars 2014 sedan Lena Sommestad (S) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 25 februari 2014 

Marianne Eliason

ordförande

/Mattias
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.