Riksdagens protokoll 2013/14:65 Onsdagen den 5 februari

Riksdagens protokoll 2013/14:65

Riksdagens protokoll

2013/14:65

Onsdagen den 5 februari

Kl. 09:00 - 20:00

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 30 januari justerades.  

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 6 februari–19 mars. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

Förste vice talmannen meddelade att
Eliza Roszkowska Öberg
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 mars–10 april. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Nils Oskar Nilsson
(M) skulle tjänstgöra som ersättare för Eliza Roszkowska Öberg. 

3 § Anmälan om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.