Riksdagens protokoll 2013/14:58 Onsdagen den 22 januari

Riksdagens protokoll 2013/14:58

Riksdagens protokoll

2013/14:58

Onsdagen den 22 januari

Kl. 09:00 - 16:21

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 16 januari justerades. 

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:14 för torsdagen den 16 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från utrikesutskottet. 

3 § Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott: 

Propositioner 
2013/14:62 till skatteutskottet  
2013/14:68 till justitieutskottet  
2013/14:69 till försvarsutskottet  
2013/14:70 till konstitutionsutskottet  

Motioner 
2013/14:So6 till socialutskottet  
2013/14:C1 och C2 till civilutskottet  
2013/14:Sf9 till socialförsäkringsutskottet  
2013/14:K13 och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.