Riksdagens protokoll 2013/14:48 Tisdagen den 17 december

Riksdagens protokoll 2013/14:48

Riksdagens protokoll

2013/14:48

Tisdagen den 17 december

Kl. 09:00 - 18:51

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 11 december justerades. 

2 § Ansökan om fortsatt ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Josefin Brink
(V) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 18 december 2013–5 februari 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Ali Esbati
(V) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Josefin Brink. 

Förste vice talmannen meddelade att
Mikael Sandström
(M) ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 1 januari–29 september 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Sedat Dogru
(M) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Mikael Sandström. 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.