Riksdagens protokoll 2013/14:47 Måndagen den 16 december

Riksdagens protokoll 2013/14:47

Riksdagens protokoll

2013/14:47

Måndagen den 16 december

Kl. 10:00 - 21:14

1 § Justering av protokoll

Protokollen för den 9 och 10 december justerades.  

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Talmannen meddelade att
fredagen den 20 december kl. 9.00
skulle interpellationssvar lämnas. 

3 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: 

prot. 2013/14:10 för torsdagen den 12 december från civilutskottet och 
prot. 2013/14:14 för torsdagen den 12 december från miljö- och jordbruksutskottet. 

4 § Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.