Riksdagens protokoll 2013/14:43 Tisdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2013/14:43

Riksdagens protokoll

2013/14:43

Tisdagen den 10 december

Kl. 09:00 - 22:23

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 4 december justerades.  

2 § Meddelande om statsministerns frågestund

Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden
torsdagen den 12 december kl. 14.00
skulle frågor besvaras av statsminister Fredrik Reinfeldt (M). 

3 § Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 

2013/14:FPM29 Kommissionens integrationsrapport för den inre marknaden KOM(2013) 785 till finansutskottet  
2013/14:FPM30 Direktiv om användning av tunna plastbärkassar KOM(2013) 761 till miljö- och jordbruksutskottet 

4 § Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.