Riksdagens protokoll 2013/14:40 Torsdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2013/14:40

Riksdagens protokoll

2013/14:40

Torsdagen den 5 december

Kl. 12:00 - 21:35

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 29 november justerades. 

2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:147

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:147 Rätt till ledsagarservice  

av Shadiye Heydari (S) 

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 december 2013. 

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade engagemang.  

Stockholm den 3 december 2013 
Socialdepartementet 
Maria Larsson (KD) 
Enligt uppdrag 

Marianne Jenryd

Expeditionschef 

Interpellation 2013/14:150

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:150 EU:s ungdomsgaranti  

av Patrik Björck (S) 

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.