Riksdagens protokoll 2013/14:35 Onsdagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2013/14:35

Riksdagens protokoll

2013/14:35

Onsdagen den 27 november

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 21 november justerades.  

2 § Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:10 för torsdagen den 21 november i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:158

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:158 USA som rättsstat och frågan om ”the Cuban Five” 

av Torbjörn Björlund (V) 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 9 december 2013. 

Skälet till dröjsmålet är resor. 

Stockholm den 22 november 2013 
Utrikesdepartementet 
Carl
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.