Riksdagens protokoll 2013/14:8 Onsdagen den 2 oktober

Riksdagens protokoll 2013/14:8

Riksdagens protokoll

2013/14:8

Onsdagen den 2 oktober

Kl. 09:00 - 16:11

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 26 september justerades.  

2 § Ansökan om ledighet

Andre vice talmannen meddelade att
Rickard Nordin
(C) ansökt om ledighet under tiden den 21 oktober–20 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Karin Östring Bergman
(C) skulle tjänstgöra som ersättare för Anders Flanking (C) under Rickard Nordins ledighet. 

Andre vice talmannen meddelade att
Ardalan Shekarabi
(S) ansökt om ledighet under tiden den 4 november–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Agneta Karlsson
(S) skulle tjänstgöra som ersättare för Ardalan Shekarabi. 

3 § Meddelande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.