Riksdagens protokoll 2012/13:124 Måndagen den 17 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:124

Riksdagens protokoll

2012/13:124

Måndagen den 17 juni

Kl. 10:00 - 18:36

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 10 och 11 juni. 

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Caroline Szyber
(KD) ansökt om ledighet under tiden den 1 september 2013–28 februari 2014. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Stefan Svanström
(KD) skulle tjänstgöra som ersättare för socialminister Göran Hägglund (KD) under Caroline Szybers ledighet. 

3 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit: 

prot. 2012/13:36 för torsdagen den 13 juni från civilutskottet och 
prot. 2012/13:39
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.