Riksdagens protokoll 2012/13:122 Torsdagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2012/13:122

Riksdagens protokoll

2012/13:122

Torsdagen den 13 juni

Kl. 09:00 - 16:18

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni. 

2 § Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Andre vice talmannen meddelade att val till Nordiska rådets svenska delegation skulle äga rum
tisdagen den 18 juni kl. 9.00


3 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Andre vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:38 för tisdagen den 11 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från miljö- och jordbruksutskottet.  

4 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2012/13:460

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:460 Samhällets ansvar för en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.