Riksdagens protokoll 2012/13:110 Torsdagen den 23 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:110

Riksdagens protokoll

2012/13:110

Torsdagen den 23 maj

Kl. 12:00 - 19:18

1 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 22 maj

JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning 

Punkt 1
(Ett förstärkt straffrättsligt skydd mot våldtäkt och sexuellt tvång)  
1. utskottet 
2. res. 1 (MP) 
3. res. 2 (V) 
Förberedande votering: 
21 för res. 1 
18 för res. 2 
271 avstod 
39 frånvarande 
Kammaren biträdde res. 1. 
Lena Hallengren (S) anmälde att hon avsett att avstå från att rösta men markerats ha röstat nej. 
Huvudvotering: 
274 för utskottet 
31 för res. 1 
5 avstod 
39 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 100 S, 97 M, 20 FP, 19 C, 20 SD, 1 V, 17 KD  
För res. 1: 20 MP, 11 V  
Avstod: 5 V  
Frånvarande:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.