Riksdagens protokoll 2012/13:106 Torsdagen den 16 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:106

Riksdagens protokoll

2012/13:106

Torsdagen den 16 maj

Kl. 12:00 - 18:43

1 § Anmälan om protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2012/13:30 för tisdagen den 14 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM98 Modernisering av handelspolitiska skyddsinstrument
KOM(2013) 191, KOM(2013) 192
till näringsutskottet. 

3 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
KOM(2013) 265 till miljö- och jordbruksutskottet 
Åttaveckorsfristen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.