Riksdagens protokoll 2012/13:101 Torsdagen den 2 maj

Riksdagens protokoll 2012/13:101

Riksdagens protokoll

2012/13:101

Torsdagen den 2 maj

Kl. 12:00 - 20:01

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 24 och 25 april. 

2 § Ansökan om ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Margareta Larsson
(SD) ansökt om ledighet under tiden den 2 maj–26 juni. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Adam Marttinen
(SD) skulle tjänstgöra som ersättare för Margareta Larsson. 

3 § Fastställande av dag för riksmötets start 2013/14

Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2013/14 skulle inledas
tisdagen den 17 september


4 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.