Riksdagens protokoll 2012/13:93 Onsdagen den 17 april

Riksdagens protokoll 2012/13:93

Riksdagens protokoll

2012/13:93

Onsdagen den 17 april

Kl. 09:00 - 21:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 april. 

2 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2012/13:FPM86 Meddelande om EU:s preliminära position inför förhandlingar om global utveckling efter 2015
KOM(2013) 92
till utrikesutskottet  

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2012/13:357

Till riksdagen 

Interpellation 2012/13:357 Inlandsinnovation AB  

av Marie Nordén (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.