Riksdagens protokoll 2012/13:69 Torsdagen den 21 februari

Riksdagens protokoll 2012/13:69

Riksdagens protokoll

2012/13:69

Torsdagen den 21 februari

Kl. 12:00 - 18:04

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 15 februari. 

2 § Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade att
Erik Almqvist
(SD) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot i riksdagen. 

Kammaren biföll denna anhållan. 

Andre vice talmannen meddelade  

att
Carina Herrstedt
(SD) avsagt sig uppdragen som ledamot i civilutskottet och som suppleant i socialutskottet från och med den 22 februari, 

att
Björn Söder
(SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsutskottet från och med den 22 februari, 

att
Margareta Larsson
(SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.