Riksdagens protokoll 2012/13:56 Onsdagen den 23 januari

Riksdagens protokoll 2012/13:56

Riksdagens protokoll

2012/13:56

Onsdagen den 23 januari

Kl. 09:00 - 16:03

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 17 januari. 

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Erik Ullenhag (FP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 22 januari 2013 sedan Nyamko Sabuni (FP) avsagt sig uppdraget. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 

Stockholm den 22 januari 2013 

Marianne Eliason

ordförande  

/Mattias Andersson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.