Riksdagens protokoll 2011/12:130 Torsdagen den 14 juni

Riksdagens protokoll 2011/12:130

Riksdagens protokoll

2011/12:130

Torsdagen den 14 juni

Kl. 09:00 - 17:32

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till konstitutionsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Lena Sommestad som suppleant i konstitutionsutskottet från och med den 1 augusti. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 1 augusti
till 

suppleant i konstitutionsutskottet

Lena Sommestad (S) 

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2011/12:FPM151
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.