Riksdagens protokoll 2011/12:127 Måndagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2011/12:127

Riksdagens protokoll

2011/12:127

Måndagen den 11 juni

Kl. 11:00 - 18:13

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 4 juni. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Kerstin Nilsson
(S) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet från och med den 1 augusti. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade 

att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sven Britton som suppleant i socialutskottet under Teres Lindbergs ledighet och 

att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Pontus Haag som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet och EU-nämnden under Lars Hjälmereds ledighet. 

Andre vice talmannen förklarade vald
under tiden den 15 juli–31 december
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.