Riksdagens protokoll 2011/12:83 Torsdagen den 15 mars

Riksdagens protokoll 2011/12:83

Riksdagens protokoll

2011/12:83

Torsdagen den 15 mars

Kl. 12:00 - 21:01

1 § Ledighet

Talmannen meddelade att
Karin Granbom Ellison
(FP) ansökt om ledighet under tiden den 1 maj–31 december. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Talmannen anmälde att
Mathias Sundin
(FP) skulle tjänstgöra som ersättare för Karin Granbom Ellison. 

2 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2011/12:26 för tisdagen den 13 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från socialutskottet. 

3 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2011/12:265

Till riksdagen 

Interpellation 2011/12:265 Säkerhetssamarbete kring Barents hav
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.