Riksdagens protokoll 2011/12:39 Onsdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2011/12:39

Riksdagens protokoll

2011/12:39

Onsdagen den 30 november

Kl. 09:00 - 16:31

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 november. 

2 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

1 bil. 

Utrikesutskottet och försvarsutskottet har jämlikt riksdagsordningen 4 kap. 8 § i separata beslut den 15 november respektive den 22 november 2011 överenskommit att genom deputerade i sammansatt utskott gemensamt bereda propositionerna 2011/12:29
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
och 2011/12:33
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.