Riksdagens protokoll 2011/12:36 Torsdagen den 24 november

Riksdagens protokoll 2011/12:36

Riksdagens protokoll

2011/12:36

Torsdagen den 24 november

Kl. 12:00 - 20:39

1 § Val av chefsjustitieombudsman

Företogs val av chefsjustitieombudsman. 

Anf. 1 PETER ERIKSSON (MP):

Fru talman! Vi har i dag att ta ställning till tre valärenden som alla är kopplade till Riksdagens ombudsmän. Först gäller det val av ny chefsjustitieombudsman.  

Ända sedan 1809 års regeringsform har vi i Sverige haft justitieombudsmän. Vi har också sedan dess haft ett konstitutionsutskott. Båda dessa kom samtidigt, och det är också sedan dess konstitutionsutskottet som bereder förslag till riksdagen när det gäller val av JO. 

Justitieombudsmannen är en av våra viktigaste institutioner för att främja rättssäkerhet och höja den rättsliga kvalitetsnivån i myndighetsutövningen. JO
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.