Riksdagens protokoll 2010/11:117 Torsdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:117

Riksdagens protokoll

2010/11:117

Torsdagen den 16 juni

Kl. 12:00 - 16:28

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 10 juni. 

2 § Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde att
Ulf Berg
(M) valts till ordförande i skatteutskottet under tiden den 1 september–31 december under Henrik von Sydows (M) ledighet. 

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Talmannen meddelade att ett utdrag ur prot. 2010/11:38 för tisdagen den 14 juni i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från justitieutskottet. 

4 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.