Riksdagens protokoll 2010/11:112 Torsdagen den 9 juni

Riksdagens protokoll 2010/11:112

Riksdagens protokoll

2010/11:112

Torsdagen den 9 juni

Kl. 12:00 - 21:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 juni. 

2 § Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet

Andre vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Hannes Beckman som suppleant i arbetsmarknadsutskottet från och med den 10 juni. 

Andre vice talmannen förklarade vald
från och med den 10 juni
till 

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Hannes Beckman (M) 

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 

Interpellation 2010/11:403

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:403 Tillstånd för uranbrytning  

av Jonas Sjöstedt (V)  

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.