Riksdagens protokoll 2010/11:88 Torsdagen den 14 april

Riksdagens protokoll 2010/11:88

Riksdagens protokoll

2010/11:88

Torsdagen den 14 april

Kl. 12:00 - 20:39

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 april. 

2 § Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att
Julia Kronlid
(SD) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 18 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Stellan Bojerud (SD). 

3 § Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att
Håkan Juholt
(S)

avsagt sig uppdraget som suppleant i Utrikesnämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

4 § Anmälan om kompletteringsval till Utrikesnämnden

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Håkan Juholt som ledamot i Utrikesnämnden och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.