Riksdagens protokoll 2010/11:87 Onsdagen den 13 april

Riksdagens protokoll 2010/11:87

Riksdagens protokoll

2010/11:87

Onsdagen den 13 april

Kl. 09:00 - 19:47

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 april. 

2 § Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: 

Interpellation 2010/11:312

Till riksdagen 

Interpellation 2010/11:312 Konkreta åtgärder mot utbetalningar av bonusar till chefer i statliga bolag  

av Sven-Erik Österberg (S)  

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 april. 

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 11 april 2011 
Finansdepartementet  
Peter Norman (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef  

3 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.